Sponsoring

McDonald’s levert graag een bijdrage aan initiatieven die de samenleving ten goede komen. Omdat we sport graag stimuleren, ondersteunen veel restaurants op lokaal niveau plaatselijke sportverenigingen. Zo sponsoren McDonald’s Herestraat en McDonald’s Hoendiep samen FC Groningen. Maar ook andere maatschappelijke initiatieven kunnen op onze steun rekenen, van opruimacties tot werkgelegenheidsprojecten.

Naast deze initiatieven zijn we ook al jaren sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds en in het bijzonder van het Ronald McDonald Huis in Groningen.

Op dit moment gaan we niet in op overige sponsorverzoeken.